บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2013

บ่วงกรรม

รูปภาพ
   บ่วงกรรม   คืออะไร   คนส่วนมากมักพูดว่าไม่รู้ว่าชาติก่อนสร้างเวร สร้างกรรมอะไร  ชาตินี้ชีวิตเหมือนติดอยู่ในบ่วงกรรม บ่วง  คือ  เครื่องรัดรึง    บ่วงทุกข์   บ่วงมาร      เชือกทีทำเป็นห่วง สำหรับคล้องหรือดักสัตว์ กรรม  คือ   การกระทำ     การกระทำด้วยเจตนาอันเห็นผลของการ กระทำนั้น พันธ   คือ    ผูก  มัด   ตรึง เวร  คือ   ความพยาบาท   ความปองร้าย   บาป บาป  คือ   ความชั่ว    ความเลวทราม พยาบาท   คือ  ความปองร้าย   ปองร้ายผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น ชาติ  คือ   การเป็นขึ้นมา ก่อน   คือ   เก่า   แก่   นานกว่า      เดิม ทุกข์    คือ    ความเจ็บปวด    ความยาก   ความลำบาก ทุกข์เกิดจาก    ตัณหา   คือ ความดิ้นรน   ความแส่หา  (ตัณหาเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์) ทุกข์เกิดจาก  กิเลส   คือ  อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ   ที่ทำให้ใจเศร้าหมอง  (  ความรู้สึกลำบาก   ความรู้สึกเจ็บปวด) ความดับทุกข์  คือ  การทำให้ความเจ็บปวด  ความยาก  ความลำบากหมดไป  สิ้นไป  หายไป มาร  คือ  ผู้ฆ่าบุญ   ฆ่ากุศล     ผู้กีดกั้น   ผู้ทำลาย ผู้ฆ่าบุญ   คือ   ผู้ทำลายความดี   ผู้ทำลายความดีงาม ผู้ฆ่ากุศ