บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2014

บิดามารดา

รูปภาพ
  พ่อแม่  หรือ  บิดามารดา  เป็นผู้ให้กำเนิด และ เลี้ยงดูลูก  แต่ พ่อแม่  หรือ  บิดามารดา  บางท่านไม่ใช่ผู้ให้กำเนิด  แต่ท่านเป็น ผู้เลี้ยงดู  ท่านให้ความรัก  ความเมตตา  ให้การศึกษา   หลายคนที่โตขึ้นมาในอ้อมกอดของญาติ  ของพ่อแม่บุญธรรม หรือ  พ่อแม่อุปถัมภ์  หรือ พ่อเลี้ยง  แม่เลี้ยง  บุคคลดังกล่าวเหล่านี้  ท่านมีเมตตา  เลี้ยงดู  อบรบสั่งสอน  ให้ลูกเป็นคนดี  ให้การศึกษา  และ ให้ความรักเหมือนลูกของตน ท่านจึงมีฐานะเสมือนบิดามารดาผู้ให้กำเนิด  ที่ลูกควรให้ความรัก  ความเคารพนับถือ   และ   ทำตัวให้ดี  เพื่อท่านจะได้ภาคภูมิใจ     ส่วนลูกที่โตขึ้นในอ้อมกอดของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ก็ควรประพฤติตัวให้เป็นคนดี  เพื่อพ่อแม่จะได้ ภาคภูมิใจ  ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  คบเพื่อนที่ดี   พูดจาสุภาพ  ห่างไกลสิ่งเสพติด  และอบายมุข ไม่นำความเดือดร้อนมาให้   ความดีเหล่าทำได้ไม่ยาก  ถ้าตั้งใจเอาชนะ  การถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่  การเชื่อมั่นในตนเอง ไปในทางที่ผิด  ทำให้ตนและวงศ์สกุลเสื่อมเสียชื่อเสียง     ให้เวลาตนและหัดมองผู้คนที่อยู่รอบตน  ในครอบครัวว่าพวกเขามีความสุข หรือ  ทุกข์กาย