บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

บิดามารดา

รูปภาพ
  พ่อแม่  หรือ  บิดามารดา  เป็นผู้ให้กำเนิด และ เลี้ยงดูลูก  แต่ พ่อแม่  หรือ  บิดามารดา  บางท่านไม่ใช่ผู้ให้กำเนิด  แต่ท่านเป็น ผู้เลี้ยงดู  ท่านให้ความรัก  ความเมตตา  ให้การศึกษา   หลายคนที่โตขึ้นมาในอ้อมกอดของญาติ  ของพ่อแม่บุญธรรม หรือ  พ่อแม่อุปถัมภ์  หรือ พ่อเลี้ยง  แม่เลี้ยง  บุคคลดังกล่าวเหล่านี้  ท่านมีเมตตา  เลี้ยงดู  อบรบสั่งสอน  ให้ลูกเป็นคนดี  ให้การศึกษา  และ ให้ความรักเหมือนลูกของตน ท่านจึงมีฐานะเสมือนบิดามารดาผู้ให้กำเนิด  ที่ลูกควรให้ความรัก  ความเคารพนับถือ   และ   ทำตัวให้ดี  เพื่อท่านจะได้ภาคภูมิใจ     ส่วนลูกที่โตขึ้นในอ้อมกอดของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ก็ควรประพฤติตัวให้เป็นคนดี  เพื่อพ่อแม่จะได้ ภาคภูมิใจ  ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  คบเพื่อนที่ดี   พูดจาสุภาพ  ห่างไกลสิ่งเสพติด  และอบายมุข ไม่นำความเดือดร้อนมาให้   ความดีเหล่าทำได้ไม่ยาก  ถ้าตั้งใจเอาชนะ  การถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่  การเชื่อมั่นในตนเอง ไปในทางที่ผิด  ทำให้ตนและวงศ์สกุลเสื่อมเสียชื่อเสียง     ให้เวลาตนและหัดมองผู้คนที่อยู่รอบตน  ในครอบครัวว่าพวกเขามีความสุข หรือ  ทุกข์กาย 

ความพอใจ

รูปภาพ
     ความพอใจ  เป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้  หลายคนคงเคยได้รับ ความรู้สึกเช่นนี้มาแล้ว  แต่ความพอใจไม่ได้นำมาซึ่งความสุข อย่างเดียว  อาจนำมาซึ่งความทุกข์  ความทรมานทั้งร่างกายและ จิตใจ   แต่ก็ยังกระทำเพราะพอใจที่จะทำ ไม่สนใจว่าใครจะทุกข์ ไม่สนใจว่าตนจะทุกข์   จะอับอาย   จะเสื่อมเสีย  ขอแต่เพียง ตนมีความพอใจที่จะทำในสิ่งนั้นๆ ที่ตนต้องการ  ผู้ที่ใช้ความพอใจเช่นนี้มักเป็นคนที่คิดว่าตน เก่ง มีความเชื่อมั่นในตนสูง  ดื้อรั้น  ชอบเอาชนะในทางที่ผิด   มักมีเรื่องวิวาทบาดหมางกับผู้อื่นเสมอๆ ไม่เป็นที่รักของผู้อื่น  คนพวกนี้ส่วนใหญ่คือคนที่ปมด้อย  ขาดความรัก  อยากได้ความรัก จากคนที่ตนพอใจ   อยากได้สมบัติที่ไม่ใช้ของตน   ปฏิเสธความรักจากผู้ที่รักตน  หวังดีกับตน ไขว่คว้าหาความรักจากคนที่ตนพอใจ   เป็นพวกคนที่ทำร้ายตัวเอง  บางครั้งก็อาจถึงแก่ความตายได้      ความพอใจ ที่นำความสุขมาให้  ที่ผู้อื่นพลอยยินดีด้วย เช่น  ความพอใจที่เกิดจาก  การประสบ ความสำเร็จใน การศึกษา   การประกวดแข่งขันต่างๆ  การเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้อื่น  ไม่ดื้อรั้น  รับฟังความคิดเห็น  และคำตักเตือนของผู้ที่ร

สันติสุข

รูปภาพ
      สันติสุข  เป็นสิ่งที่ ทุกชีวิตปรารถนาให้เกิดขึ้น  มีขึ้นในสังคม ความสงบสุขทั้งที่บ้าน  ที่ทำงาน  และในเมือง หรือ ประเทศ หรือ ในโลก  อันเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน  ต้องการความเป็นธรรม  ต้องการ ความรัก ความเข้าใจ   ต้องการความเมตตา  ความกรุณาจากผู้อื่น และต้องการมอบสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นด้วย       ทุกคนไม่ต้องการความป่าเถื่อน   ความโหดร้าย  ความก้าวร้าวรุนแรง  หยาบคาย  และความชั่วร้าย ทั้งหลายทั้งปวง  แต่คนจะทำอย่างไรถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ  และกำจัดในสิ่งที่ไม่ต้องการออกจาก ชีวิต หรือ สังคมได้       คนควรใช้  สติ   เหตุผล  สมอง  ดวงตา  หูให้มากขึ้น   ในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ที่ต้องผจญ และเผชิญ  ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาใดๆเพราะมันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย คนทุกยุคทุกสมัยมักผจญและเผชิญกับปัญหาเหมือนๆกัน  คือ  ครอบครัว   การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  โรคภัยไข้เจ็บ  ความเชื่อ   ความรัก  ความเกลียด   ความหลง   ความพยาบาท ความหยาบคาย  ความโลภ   ความหลอกลวง  ความเอารัดเอาเปรียบ  ความอิจฉาริษยา หรือ  สงคราม      สันติสุข  คือ  ความสะดวกสบาย  

ภิกขุ

รูปภาพ
  ภิกขุ หรือ ภิกษุ  และ  ภิกขุนี หรือ  ภิกษุณี หลายท่านคงรู้จัก ภิกษุ  แปลว่า  ชายผู้ขอ , พระผู้ชายฝ่ายพระพุทธศาสนา ภิกษุณี  แปลว่า  หญิงผู้ขอ , พระผู้หญิงฝ่ายพระพุทธศาสนา ภิกขุ หรือ ภิกษ์  แปลว่า  ปรารถนาแบ่งส่วน ,   ต้องการปันส่วน , ขอ ภิกษุ  หรือ ภิกษุณี  คือ  ผู้ที่ปรารถนาแบ่งส่วน  ,   ผู้ที่ต้องการปันส่วน  ,  ผู้ขอ ขอ   แปลว่า  วิงวอน ,  พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ วิงวอน  แปลว่า  อ้อนวอน ,  พร่ำร้องขอ แบ่ง  แปลว่า  ทำให้เป็นส่วนๆ   ,   ปันส่วน  ,    แยกออกเป็นส่วนๆ ส่วน  แปลว่า   สิ่งที่แบ่งออกจากของใหญ่  ,   เศษย่อย  ,   แผนกย่อย  ,   ตอน ,   สัน ,  ฝ่าย  ,   ข้าง แบ่งส่วน   แปลว่า    ทำสิ่งที่เป็นของใหญ่ให้เป็นส่วนๆ  ,   ทำให้เป็นแผนกย่อย ภิกขุ   ภิกขุนี    คือ   ผู้ที่ปรารถนาทำให้สิ่งที่เป็นของใหญ่เป็นแผนกย่อย    ,  ผู้ขอทำให้เป็นส่วนๆ ธรรม    แปลว่า    คุณความดี   , ความชอบ  ,  ความรู้จริง  ,  ความจริง ,   ความถูกต้อง  ความประพฤติ ,  หน้าที่ทางประพฤติ  ,   คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  ,  การปฏิบัติตามคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา ,  ปัญญา  ,  มรรคผลนิพพาน