บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2013

เพื่อน

รูปภาพ
   เพื่อน  ท่านทั้งหลายก็มีเพื่อน  เพื่อนส่วนมากมักเป็นคนที่รู้จัก และสนิทกันมานานพอสมควร  เป็นผู้ที่รู้จักเราเป็นอย่างดีเช่นเดียว กับที่เราก็รู้จักเค้าเป็นอย่างดี  เพื่อน คือผู้ที่เข้าใจเรา   รองจาก พ่อแม่  ญาติพี่น้องที่เราได้รู้จักมาก่อน เพื่อน  ซึ่งบางท่านมีเพื่อน ที่รักและไว้ใจมากกว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้น     เพื่อนจึงเป็นบุคคลสำคัญ และ มีอิทธิพล ต่อการดำเนินชีวิต นอกจากความรัก ความเข้าใจ เพื่อนควร ช่วยเพื่อนให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร  ไม่ควรเป็นเพื่อนที่ตามใจกันและรวมกลุ่มกันดำเนินชีวิต ไปในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียง และ ทรัพย์สินเงินทอง  หรือ เสียชีวิตได้   เพื่อน ต้องช่วยเพื่อน ถ้าเพื่อนของตนเดินหลงทาง  โดยการ เตือนให้เพื่อนมีสติ ให้เพื่อนหยุด เพื่อ คิด   พิจารณา  ไตร่ตรองหาเหตุผล ก่อนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่เสื่อม   ในการพูดคุยระหว่างเพื่อนที่สนิทไม่จำเป็นต้องพูดด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ  หรือไม่เกรงใจกัน เพราะอาจชินกับถ้อยคำเหล่านั้นจนเป็นนิสัยที่ไม่ดีได้  เมื่อตนมีครอบครัวเป็นของตัวเอง อาจใช้ความเคยชินกับบุคคลในครอบครัว อาจนำไปสู่ การทะเลาะ บา

เกิดมาพึ่งกัน

รูปภาพ
  สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ มีทั้งที่เป็นศัตรูกันตามธรรมชาติ หรือตาม สัญชาตญาณ  แต่ หลายท่านก็คงเคยเห็น หรือได้ชม สัตว์ดุร้าย เช่น เสือ หรือ สิงโต อยู่ร่วมกับคน หรือมนุษย์ หรือ สัตว์อื่น ซึ่ง เสือ หรือ สิงโต  เป็นสัตว์ดุร้าย และกินเนื้อเป็นอาหาร เป็นศัตรูกับคน หรือกับสัตว์อื่นตามสัญชาตญาณ  แต่สามารถอยู่ร่วมกันและประกอบอาชีพร่วมกับคนได้   คนหรือมนุษย์ ในโลกนี้มีหลายเผ่า  หลายพันธุ์  หลายความเชื่อ    ต่างมีความคิด  และ ความเชื่อที่ แตกต่างกันออกไป  ตามที่ตนได้เรียนรู้มาจากเผ่าพันธุ์  และลัทธิความเชื่อนั้นๆ  แต่ทุกชีวิตก็อาศัยอยู่ ในโลกมนุษย์  อันเป็นที่เกิดและที่ตายของมนุษย์และสัตว์  และเป็นสถานที่รักของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตได้ พึ่งพาอาศัยพักพิงหลับนอน ทำงาน  และขยายเผ่าพันธุ์ของตนสืบไปจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อดำรงพันธุ์แห่งตน ไว้ในโลก     มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ  ต่างจากสัตว์อื่นๆ  ที่สามารถเรียนรู้และเรียนหนังสือ  มีเสื้อผ้าสวมใส่ มีบ้านและสามารถสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้ง เมือง ให้น่าอยู่และสวยงามได้    มนุษย์สามารถหยิบยื่น น้ำใจ  ไมตรี  ความเป็นมิตร ให้แก่เพื่อนมน