บิดามารดา

  พ่อแม่  หรือ  บิดามารดา  เป็นผู้ให้กำเนิด และ เลี้ยงดูลูก  แต่

พ่อแม่  หรือ  บิดามารดา  บางท่านไม่ใช่ผู้ให้กำเนิด  แต่ท่านเป็น

ผู้เลี้ยงดู  ท่านให้ความรัก  ความเมตตา  ให้การศึกษา

  หลายคนที่โตขึ้นมาในอ้อมกอดของญาติ  ของพ่อแม่บุญธรรม

หรือ  พ่อแม่อุปถัมภ์  หรือ พ่อเลี้ยง  แม่เลี้ยง  บุคคลดังกล่าวเหล่านี้ 

ท่านมีเมตตา  เลี้ยงดู  อบรบสั่งสอน  ให้ลูกเป็นคนดี  ให้การศึกษา  และ ให้ความรักเหมือนลูกของตน

ท่านจึงมีฐานะเสมือนบิดามารดาผู้ให้กำเนิด  ที่ลูกควรให้ความรัก  ความเคารพนับถือ   และ   ทำตัวให้ดี

 เพื่อท่านจะได้ภาคภูมิใจ

    ส่วนลูกที่โตขึ้นในอ้อมกอดของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ก็ควรประพฤติตัวให้เป็นคนดี  เพื่อพ่อแม่จะได้

ภาคภูมิใจ  ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  คบเพื่อนที่ดี   พูดจาสุภาพ  ห่างไกลสิ่งเสพติด  และอบายมุข

ไม่นำความเดือดร้อนมาให้

  ความดีเหล่าทำได้ไม่ยาก  ถ้าตั้งใจเอาชนะ  การถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่  การเชื่อมั่นในตนเอง

ไปในทางที่ผิด  ทำให้ตนและวงศ์สกุลเสื่อมเสียชื่อเสียง

    ให้เวลาตนและหัดมองผู้คนที่อยู่รอบตน  ในครอบครัวว่าพวกเขามีความสุข หรือ  ทุกข์กาย  ทุกข์ใจ

มีปัญหาเรื่องใด  เราเป็นผู้ได้รับความรัก   และเงินตรามาตลอดระยะเวลาหลายปีที่เป็นเด็ก  และ

เป็นผู้เยาว์   หรือ  บางคนไม่ได้รับความรัก  หรือได้น้อยมาก  แต่เราก็เป็นผู้มอบให้กับบุคคล

ในครอบครัวได้  ความรัก  ความผูกพัน  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษยฺ์

    อารมณ์  และ  การใช้อำนาจบาตใหญ่   เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้  และชิน  พ่อแม่ไม่ควรตามใจลูกมาก

ไม่ควรตั้งความหวังให้ลูกต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้น  ไม่ควรกดดันลูกมากเกินไป  ไม่ควรรักลูกมากเกินไป

 หรือ  บังคับลูกมากเกินไป  หรือเลือกรักลูก

    ครอบครัวเป็นสังคมแรกของมนุษย์  ที่จะสร้างคนขึ้นมาในสังคมส่วนใหญ่ว่าจะมีคนดีหรือไม่ดีมากน้อย

เพียงไร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร