เพื่อน

   เพื่อน  ท่านทั้งหลายก็มีเพื่อน  เพื่อนส่วนมากมักเป็นคนที่รู้จัก

และสนิทกันมานานพอสมควร  เป็นผู้ที่รู้จักเราเป็นอย่างดีเช่นเดียว

กับที่เราก็รู้จักเค้าเป็นอย่างดี  เพื่อน คือผู้ที่เข้าใจเรา   รองจาก

พ่อแม่  ญาติพี่น้องที่เราได้รู้จักมาก่อน เพื่อน  ซึ่งบางท่านมีเพื่อน

ที่รักและไว้ใจมากกว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

   เพื่อนจึงเป็นบุคคลสำคัญ และ มีอิทธิพล ต่อการดำเนินชีวิต นอกจากความรัก ความเข้าใจ เพื่อนควร

ช่วยเพื่อนให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร  ไม่ควรเป็นเพื่อนที่ตามใจกันและรวมกลุ่มกันดำเนินชีวิต

ไปในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียง และ ทรัพย์สินเงินทอง  หรือ เสียชีวิตได้

  เพื่อน ต้องช่วยเพื่อน ถ้าเพื่อนของตนเดินหลงทาง  โดยการ เตือนให้เพื่อนมีสติ ให้เพื่อนหยุด เพื่อ

คิด   พิจารณา  ไตร่ตรองหาเหตุผล ก่อนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่เสื่อม

  ในการพูดคุยระหว่างเพื่อนที่สนิทไม่จำเป็นต้องพูดด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ  หรือไม่เกรงใจกัน

เพราะอาจชินกับถ้อยคำเหล่านั้นจนเป็นนิสัยที่ไม่ดีได้  เมื่อตนมีครอบครัวเป็นของตัวเอง

อาจใช้ความเคยชินกับบุคคลในครอบครัว อาจนำไปสู่ การทะเลาะ บาดหมางได้

  คนทุกคนทราบอยู่ว่าสิ่งใดดี หรือ สิ่งใดไม่ดี  แต่คนส่วนมากมักใช้ อารมณ์ในการตัดสินใจ หรือ ปัญหา

ต่างๆ ด้วยความพอใจของตนเป็นหลัก  ชีวิตของคนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาบางครั้งมีปัญหามาก

จนไม่รู้ว่าจะแก้ไข  หรือ ทำอย่างไรกับชีวิตของตนดี  นอกจากมีเพื่อนเป็นที่พึ่งทางใจ  เป็นที่ปรึกษา

แล้ว ยังต้องมีสติ  และ สติสัมปชัญญะ  และยังต้องความสงบอีกด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร