ความพอใจ

     ความพอใจ  เป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้  หลายคนคงเคยได้รับ

ความรู้สึกเช่นนี้มาแล้ว  แต่ความพอใจไม่ได้นำมาซึ่งความสุข

อย่างเดียว  อาจนำมาซึ่งความทุกข์  ความทรมานทั้งร่างกายและ

จิตใจ   แต่ก็ยังกระทำเพราะพอใจที่จะทำ ไม่สนใจว่าใครจะทุกข์

ไม่สนใจว่าตนจะทุกข์   จะอับอาย   จะเสื่อมเสีย  ขอแต่เพียง

ตนมีความพอใจที่จะทำในสิ่งนั้นๆ ที่ตนต้องการ  ผู้ที่ใช้ความพอใจเช่นนี้มักเป็นคนที่คิดว่าตน เก่ง

มีความเชื่อมั่นในตนสูง  ดื้อรั้น  ชอบเอาชนะในทางที่ผิด   มักมีเรื่องวิวาทบาดหมางกับผู้อื่นเสมอๆ

ไม่เป็นที่รักของผู้อื่น  คนพวกนี้ส่วนใหญ่คือคนที่ปมด้อย  ขาดความรัก  อยากได้ความรัก

จากคนที่ตนพอใจ   อยากได้สมบัติที่ไม่ใช้ของตน   ปฏิเสธความรักจากผู้ที่รักตน  หวังดีกับตน

ไขว่คว้าหาความรักจากคนที่ตนพอใจ   เป็นพวกคนที่ทำร้ายตัวเอง  บางครั้งก็อาจถึงแก่ความตายได้

     ความพอใจ ที่นำความสุขมาให้  ที่ผู้อื่นพลอยยินดีด้วย เช่น  ความพอใจที่เกิดจาก  การประสบ

ความสำเร็จใน การศึกษา   การประกวดแข่งขันต่างๆ  การเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้อื่น  ไม่ดื้อรั้น 

รับฟังความคิดเห็น  และคำตักเตือนของผู้ที่รักและห่วงใยตน  ไม่แย่งของรักของผู้อื่น   ไม่แย่ง

ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น  ไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อม  ไม่ทำตนให้เสื่อม

    รักตัว  รักตน  ให้ถูกทาง ใช้ความพอใจให้ถูกให้เป็น  หยุด  คิด  อย่าตามใจตนในทางที่ไม่ดี

อย่าเรียกร้องในสิ่งที่ขาดหายไปของชีวิต  สิ่งที่อยากได้ตนก็เป็นผู้ให้ในสิ่งที่ตนต้องการได้  แต่ไม่ใช้ให้

แบบประชด  แก่งแย่ง  หรือ เอาชนะ  เช่น  เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่  พ่อแม่อาจรักลูกไม่เท่ากัน

หรือไม่รัก  ตนอยากได้ความรัก  ความอบอุ่น   ความดูแลเอาใจใส่  แต่พ่อแม่ไม่มีให้  ตนก็สามารถ

ให้ความรัก  ความอบอุ่น  ความดูแลเอาใจใส่  พ่อแม่ และทุกคนในครอบครัวได้ เพราะทุกคนคือ

สิ่งที่ตนมีอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่ เป็นผู้ให้ แทนเป็นผู้รับ  ก็จะเกิดความสุขได้  

   ชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคบนความพยายาม    สู่เส้นทางของความสำเร็จนั้นไม่ง่าย กับ การต่อสู้กับอารมณ์

ของทุกคน และกับของตนเอง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร