บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

ในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้วที่มีบทสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ

พระธรรมคุณ  และ พระสังฆคุณ

ครั้งนี้จะมีบทสวดมนต์บูชาพระคุณของบิดามารดาและ

บูชาคุณครูอาจารย์

         บทสวดมนต์บูชาพระคุณบิดามารดา

  อนันตะคุณะ  สัมปันนา  ชะเนตติ  ชะนะกา  อุโภ  ไมหัง

มาตาปิตูนังวะ  ปาเท   วันทามิ  สาทะรัง

(  บิดามารดาทั้ง  2  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบมิได้  ข้า ฯ  ขอกราบเท้าทั้ง 2 ของ

บิดามารดาด้วยความเคารพอย่างสูง  )

         บทสวดทำนองสรภัญญะ บูชาพระคุณบิดามารดา

                                         ข้าฯขอนบชนกคุณ

                                         ชนนีมีเค้ามูล

ผู้กอบนุกูลพูน                        ผดุงจวบเจริญวัย

   ฟูมฟักทะนุถนอม                 บ  บำราศนิราไกล

แสนยากเท่าไรไร                    บ  คิดยากลำบากกาย

   ตรากทนระคนทุกข์               ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย

ปกป้องซึ่งอันตราย                  จนได้รอดเป็นกายา

   เปรียบหนักชนกคุณ              ชนนีคือภูผา

ใหญ่พื้นพสุนธรา                     ก็  บ  เทียบ  บ  เทียมทัน

   เหลือที่จะแทนทด                จะสนองคุณานันต์

แท้บูชนีย์อัน                          อุดมเลิศประเสริฐคุณ

                                             (   กราบ  )

         บทสวดเคราพคุณครูอาจารย์

  ปาเจราจะริยา    โหนติ  คุณุตตะรานุสาสะกา     ปัญญา  วุฑฒิกะเรเตเต   ทินโนวาเท

นะมามิหัง

(  ครูอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง  เป็นผู้พร่ำสอน  ศิลปวิทยา ข้า ฯ ขอนอบน้อม ครูอาจารย์ ผู้ให้โอวาท

เหล่านั้น  )

         บทสวดทำนองสรภัญญะ เคารพครูอาจารย์

                                            อนึ่งข้า ฯ คำนับน้อม

                                            ต่อพระครูผู้การุญ  

โอบเอื้อและเจือจาน                   อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

   ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ              ทั้งบุญ บาป ทุกสิ่งอัน 

ชี้แจงและแบ่งปัน                       ขยายอรรถให้ชัดเจน 

   จิตมากด้วยเมตตา                   และกรุณา บ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์           ให้ฉลาดและแหลมคม
   
   ขจัดเขลาบรรเทาโม-                หะจิตมืดที่งุงงม

กังขา ณ อารมณ์                        ก็สว่างกระจ่างใจ

   คุณส่วนนี้ควรนับ                      ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน                        จิตน้อมนิยมชม

                                                 (  กราบ  )


คลิกอ่านที่นี่    

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บ่วงกรรม

กามคืออะไร