น้ำใจ

    น้ำใจเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ไม่มีราคา   ในสังคมปัจจุบันสิ่งที่ทุกคน

ต้องการนอกเหนือจากทรัพย์สินเงินทองแล้วก็คือ น้ำใจ

ที่ควรจะมีไว้เมตตาเพื่อมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก   ลำบาก  เพื่อให้พวกเค้า

ได้มีชีวิตรอด  คนที่มีฐานะดีกว่า  ต้องสังเกตผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ

อาจจะขอทำงาน  ถ้าผู้ที่เป็นนายจ้างได้พิจารณาแล้วว่าคนผู้นั้น

เป็นคนดี  ไว้ใจได้  และสังเกตเห็นว่า  ลูกจ้างลำบากยากจน ก็ควรมอบน้ำใจให้แก่ลูกจ้างของตน

เพื่อเค้าจะได้ทำงานให้เราได้นานๆ   คนดีหายาก  ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อเค้าจะได้ซาบซึ้งที่เค้า

ลำบากตกยากก็มีผู้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

    ผู้ที่เป็นนายจ้างไม่ควรใช้คำพูดที่ทำให้ลูกจ้างรู้สึกน้อยใจ    ผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรใช้คำพูดเหมือน

เป็นคนอื่นเวลาลูกผิดพลาดในชีวิต  เพราะทุกคนในครอบครัวล้วนเสียใจไปคนละแบบกัน  น้ำใจเป็นสิ่งที่

หยิบยื่นให้กันยากมากตอนที่อารมณ์ออกมาแสดงบทบาท  แต่ละคนควรแยกออกไปหาที่สงบจิตใจ

เพื่อให้ความมีน้ำใจได้แสดงบทบาท  ความรักความเมตตาจะช่วยให้ทุกคนมีความสุข

   น้ำใจ  มีในทุกคนเพียงแต่บางคนไม่ใช้   ชอบใช่้อารมณ์มากกว่า  คงเป็นเพราะตกเป็นทาสอารมณ์

ใช้น้ำใจให้ถูกทางใช้สติ  จะได้ไม่ผิดพลาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร