ภิกขุ

  ภิกขุ หรือ ภิกษุ  และ  ภิกขุนี หรือ  ภิกษุณี หลายท่านคงรู้จัก

ภิกษุ  แปลว่า  ชายผู้ขอ , พระผู้ชายฝ่ายพระพุทธศาสนา

ภิกษุณี  แปลว่า  หญิงผู้ขอ , พระผู้หญิงฝ่ายพระพุทธศาสนา

ภิกขุ หรือ ภิกษ์  แปลว่า  ปรารถนาแบ่งส่วน ,   ต้องการปันส่วน ,

ขอ

ภิกษุ  หรือ ภิกษุณี  คือ  ผู้ที่ปรารถนาแบ่งส่วน  ,   ผู้ที่ต้องการปันส่วน  ,  ผู้ขอ

ขอ   แปลว่า  วิงวอน ,  พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ

วิงวอน  แปลว่า  อ้อนวอน ,  พร่ำร้องขอ

แบ่ง  แปลว่า  ทำให้เป็นส่วนๆ   ,   ปันส่วน  ,    แยกออกเป็นส่วนๆ

ส่วน  แปลว่า   สิ่งที่แบ่งออกจากของใหญ่  ,   เศษย่อย  ,   แผนกย่อย  ,   ตอน ,   สัน ,  ฝ่าย  ,   ข้าง

แบ่งส่วน   แปลว่า    ทำสิ่งที่เป็นของใหญ่ให้เป็นส่วนๆ  ,   ทำให้เป็นแผนกย่อย

ภิกขุ   ภิกขุนี    คือ   ผู้ที่ปรารถนาทำให้สิ่งที่เป็นของใหญ่เป็นแผนกย่อย    ,  ผู้ขอทำให้เป็นส่วนๆ

ธรรม    แปลว่า    คุณความดี   , ความชอบ  ,  ความรู้จริง  ,  ความจริง ,   ความถูกต้อง 

ความประพฤติ ,  หน้าที่ทางประพฤติ  ,   คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  ,  การปฏิบัติตามคำสั่งสอน

ในพระพุทธศาสนา ,  ปัญญา  ,  มรรคผลนิพพาน  ,   เหตุบุญกุศล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร