อารยธรรม

อารยธรรม  คือ  ธรรมอันดีงาม  ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมที่ดี   
   
อารยชน   คือ  ผู้เจริญ

อารยะ   (  อาริยะ   )   คือ  ผู้มีธรรม (  คุณความดี  )  หรือ

ผู้มีความงาม   ความเจริญ   ความซื่อตรง

ผู้ที่เป็นอารยชน คือ ผู้ที่ประพฤติธรรม (คุณความดี  )  ดังนี้

1.  มีความประพฤติที่ดี

2.  มีความรู้  ที่ได้มาจากการศึกษา  และ  ที่ได้มาจากการเรียนรู้ชีวิต    

และ จากประสบการณ์

3.  รู้ชัดเจน  คือ  เชี่ยวชาญ   ชำนาญ  รู้เท่าทันคน  ไม่หลงงมงาย  หรือ หลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ดี

4.  รู้จักรักษา  เกียรติ  และ  ชื่อเสียงแห่งตนและวงศ์ตระกูลไว้  โดยไม่ทำตนให้เสื่อม

5.  เป็นผู้ให้  หรือ เสียสละ  ให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่า  หรือ  ผู้ที่ตกทุกข์    ระวังในการให้และเสียสละด้วย

ควรใช้วิจารณญาณ

6.  รู้กาลเทศะ  รู้จักที่สูงที่ต่ำ    รู้จักแสดงความเคารพ    แสดงความนับถือ  บุพพการี  และ

บุคคลที่ควรให้ความเคารพและ  ให้ความนับถือ

7.  รู้จักอุปการะ  และตอบแทนคุณท่าน  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล  มีเมตตา   กรุณา  ต่อผู้อื่น

8.  อดทน  อดกลั้น  ในสิ่งที่มากระทบ  ความรู้สึกของตน

9.  รู้จักกล่าวคำขอโทษ   หรือ  เสียใจ  ที่ อาจล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ   เช่น  เดินชน

หรือ โดยตั้งใจทำเพราะ โกรธ   เกลียด   แค้น   พยาบาท   อาฆาต

10.  รู้จัก ดูแล คุ้มครอง  ปกป้อง  แนะนำ  สั่งสอนอบรม   ปกครอง  ผู้ที่อยู่ในปกครอง

ให้เป็นคนดี   พูดจาสุภาพน่าฟัง  มีมารยาทที่ดี   มีการศึกษาที่ดี   จะได้ประกอบอาชีพที่ดี

เป็นคนดีของสังคม   และรู้เท่าทันผู้ไม่หวังดี

ในความเป็นหญิงหรือชายสามารถทำความดีได้เท่าเทียมกันเพราะการทำดี  และ  การทำงาน ต้อง

ใช้ความรู้ความสามารถ ไม่ได้ใช้กำลัง  ความเป็นมนุษย์  ไม่ได้วัดกันที่กำลัง  แต่วัดที่ความดี และ

ความรู้ความสามารถ  เพราะมนุส  หรือ มนุษย์  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ผู้เลิศ   ผู้ดี  คนดี

ในโลกมนุษย์ มีพ่อแม่  เป็นผู้สร้างให้ลูกเกิดมา  เรียกว่า  ท่านทั้งสองเป็นพรหมของบุตร

( พรหม  แปลว่า  ผู้สร้าง )  ท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกๆของท่าน    

ชีวิตของคนไม่เกี่ยวกับคนตายหรือผี หรือวิญญาณ  ที่คนมักเชื่อ  หรือเข้าใจว่าร่างกายคนคือ  เวที

ชีวิตของผี( ที่เรียกว่ามาเกิดใหม่ )  ผี หรือคนเคยตาย ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้จักพอ

ผี  หรือ คนที่เคยตาย  หรือ วิญญาณ  ที่สิงอยู่ในร่างคน  ที่ในทางศาสนา  มัก  เรียกร่างของคน

ว่าอนัตตา คือความไม่ใช่ตัวตน  มักอ้างว่ามาอยู่ไม่นานก็ไปไม่จำเป็นต้องสนใจ  หรือ อาลัย

ก็เท่ากับเห็นชีวิตคน ที่คนสองคนสร้างขึ้นมา  ไม่มีค่าเลย  ชีวิตคนไม่มีตัวตนมีแต่ชีวิตผี  เรื่อยไป

สักกี่ร่างกายมนุษย์  ก็ยังเป็นกรณีพิพาทของผีกับผี  หรือของผีกับคน  เมื่อไรจะจบสิ้น

คนที่คนสร้างเกิดมา ลืมตาดูโลกในโลกคน  ดีชั่วก็เกิดในโลกคน  เมื่อตาย  คนมักเรียก ผี  หรือ

วิญญาณ  ก็เรียกว่าเกิดลืมตาดูโลกหลังความตายที่เพิ่งเคยเห็น ก็ถูกหาว่าเป็นผีที่ตายมา

หลายชาติคน ชาติผี  ทั้งที่คนเพิ่งเกิดเป็นคนครั้งแรก  และตายครั้งแรก  ยังไม่เคยสร้างความเดือดร้อน

ให้ใครในโลกหลังความตายเลย  ความจริงก็คือความจริง  ไม่มีใครเปลี่ยนความจริงได้

คลิกอ่านที่นี่

คลิกอ่านที่นี่  

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร