การเรียกชนชั้นในวงศ์วาน 2

การเรียกชนชั้นในวงศ์วานครั้งที่  2  ในครั้งที่แล้วได้พูดถึง

วงศ์ญาติฝั่งพ่อ  ในวงศ์ญาติฝั่งแม่ก็นับวงศ์ญาติเช่นเดียวกับ

การนับวงศ์ญาติฝั่งพ่อ   กล่าวคือ  มี

1. หลา  คือ  บุคคลดังต่อไปนี้

  1.1   ตาทวดหลา (หลา )  คือ  บิดาของตาทวด    หรือ  ทวด

  1.2  ยายทวดหลา ( หลา ) คือ  มารดาของตาทวด  หรือ  ทวด

  1.3  ตาทวดหลา และ   ยายทวดหลา ( หลา ) คือ พี่น้องชายหญิง-

รวมทั้ง  ลูกพี่ลูกน้องชายและหญิง ของ หลา  เราก็เรียกท่านเล่านั้นว่า  

ตาทวดหลา   ยายทวดหลา

2. ทวด  คือ  บุคคลดังต่อไปนี้

   2.1  ตาทวด  คือ  บิดาของตา   และตาทวดเป็นลูกชายของ( ตาทวดหลากับยายทวดหลา) หลา

   2.2  ยายทวด คือ  มารดาของตา และยายทวดเป็นลูกสะใภ้ของ( ตาทวดหลา กับยายทวดหลา) หลา

   2.3  ตาทวด  และ ยายทวด  ( ทวด ) คือ  พี่น้องชายและหญิง  รวมทั้ง ลูกพี่ลูกน้องชายและหญิง

ตาทวดและยายทวดด้วย  ซึ่งเราเรียกท่านว่า  " ทวด "

3. ตา  คือ  บุคคลดังต่อไปนี้

   3.1  ตา  คือ  บิดาของแม่  และตาเป็นลูกชายของ (ตาทวดกับยายทวด ) ทวด

   3.2  ยาย  คือ  มารดาของแม่  และ ยายเป็นลูกสะใภ้ของ ( ตาทวดกับยายทวด ) ทวด

   3.3  ตา  และ  ยาย  คือ  พี่น้องชายหญิง  รวมทั้ง  ลูกพี่ลูกน้องชายและหญิงของตาและยายด้วย

ซึ่งเราเรียกท่านว่า  " ตา  ยาย "

4. ลุง  คือ  บุคคลดังนี้

  4.1  ลุง  คือ  พี่ชายของแม่  ลูกชายของตากับยาย   หรือลูกชายลุงหรือป้าของแม่

  4.2  ป้า  คือ  พี่สาวของแม่ ลูกสาวตากับยาย  หรือ  ลูกสาวลุงหรือป้าของแม่

  4.3  น้า  คือ  น้องสาวของแม่  ลูกสาวตากับยาย  หรือ  ลูกสาวน้า หรือ อาของแม่

5. แม่ คือ  มารดาของเรา  และเป็นลูกสาวของตากับยาย  และเป็นลูกสะใภ้ของปู่กับย่า

6. พ่อ  คือ  บิดาของเรา และเป็นลูกเขยของตากับยาย   และเป็นลูกชายของปู่กับย่า

7.ลูก  คือ  ผู้สืบสายโลหิต หรือ  ผู้สืบสันดาน  หรือ บุตร เป็นสายโลหิตของพ่อกับแม่ (  บิดามารดา  )

8. พี่  คือ  บุคคลดังต่อไปนี้  

  8.1  พี่  คือ  ลูกชายหญิง ของพ่อกับแม่ที่เกิดก่อนตน  เป็นหลานของตากับยายและปู่กับย่า

  8.2  พี่  คือ  ลูกชายหญิงของลุง  ลูกชายหญิงของป้า   ( ลูกพี่  ของพ่อกับแม่  )

9. น้อง  คือ  บุคคลดังต่อไปนี้

  9.1  น้อง  คือ  ลูกชายหญิงของพ่อกับแม่  ผู้ที่เกิดหลังตน  เป็นหลานของตากับยายและปู่กับย่า

  9.2  น้อง  คือ  ลูกชายหญิงของอา   ลูกชายหญิงของน้า ( ลูกน้อง  ของพ่อกับแม่  )

10. หลาน  คือ  บุคคลดังต่อไปนี้

    10.1  หลาน  คือ  ลูกชายหญิงของลูกชายลูกสาวของบิดามารดา

    10.2  หลาน  คือ  ลูกชายหญิงของพี่ชาย  พี่สาว  หรือ  ลูกชายหญิงของลูกพี่ลูกน้องของ

บิดามารดา

11.เหลน  คือ  ลูกชายหญิงของหลาน

12. โหลน  คือ  ลูกชายหญิงของเหลน

13. ลื้อ  คือ  ลูกชายหญิงของโหลน

การเรียกชนชั้นในวงศ์วาน  ตามลำดับแห่งชนชั้นเพื่อเป็นการบอกถึงฐานะ  ของการเป็นวงศาคณาญาติ

ไม่ได้นับตามอายุ หรือ  การเกิด ว่าใครเกิดก่อนหรือเกิดหลัง

  การเป็นวงศ์ญาติกันย่อมมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนเดียวกัน

บางครั้งท่านอาจเคยพบบุคคลที่มีลักษณะพิการเช่น นิ้วมือ มีเกิน 10 นิ้ว ไม่ได้เกิดจากการที่บุคคลนั้น

ทำบาป ( ความชั่วในชาติก่อน ) แต่เกืดจากลักษณะด้อยทางพันธุกรรมของการขยายพันธุ์กันในหมู่ญาติ

บางประเทศมีอวัยวะสืบพันธุ์มากกว่าปกติ  หรือ มีเต้านมมากกว่าปกติ   สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุคคล

นั้นๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ และไม่ใช่กรรมเก่าของเชื้ออสุจิและไข่ที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเพื่อ

กำเนิดเป็นมนุษย์คนหนึ่ง  พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ พระพุทธองค์รับสั่งให้

พิสูจน์ก่อนแล้วค่อยเชื่อ (  นี่คือสิ่งที่เคยได้ยินมาในวัยเยาว์ )

คลิกอ่านที่นี่   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร