จตุรพรความเจริญที่ชนปรารถนา

จตุรพร   หรือ  จตุรภัทร   ความเจริญที่ชน ( คน  มนุษย์  )

ปรารถนา  4  อย่างคือ

  1.  อายุ  คือ  ชีวิต   เวลาแห่งการดำรงชีวิต

  2.  วรรณะ  คือ  ความงาม  ความสรรเสริญ   ความยกย่อง

รูปร่าง   การพูดจา     แสง    สี

  3.  สุขะ   คือ  ความสะดวกสบาย  ความสนุกสำราญ

ความยินดี  ความพอใจ  ความดี  ความเจริญ

  4.  พละ  คือ  กำลัง   ความแข็งแรง สมบรูณ์    ความมีสุขภาพที่ดี

หรือ

  1.  อายุ   คือ  ชีวิต  เวลาแห่งการดำรงชีวิต

  2.  วิทยา  คือ  ความรู้   วิชาความรู้

  3.  ยศ  คือ  ความดี  ความงาม  ความยกย่อง  ความนับถือ  ยศฐาบรรดาศักดิ์    เกียรติ

  4.  พละ  คือ  กำลัง   ความแข็งแรงสมบรูณ์   ความมีสุขภาพดี 

หรือ

  1.  ธรรมะ   คือ  คุณความดี

  2.  กาม  คือ  ความรัก  ความพอใจ   ความรักใคร่

  3.  อรรถะ  คือ  ความประสงค์  ประโยชน์  ทรัพย์  รายได้

  4.  พละ  คือ  กำลัง  ความแข็งแรงสมบรูณ์   ความมีสุขภาพที่ดี

หรือ

  1.  ธรรมะ  คือ  คุณความดี

  2.  กาม   คือ  ความรัก  ความพอใจ  ความรักใคร่

  3.  อรรถะ  คือ  ความประสงค์   ประโยชน์  ทรัพย์  รายได้

  4.  โมกษะ (  โมกข์ )   คือ  ความรอดพ้น  ความพ้น  ความอิสระ  นิพพาน  หัวหน้า  ประธาน  ผู้นำ

หรือ

  1.  เกียรติ ( เกียรติ์  )  คือ  ความดี  การทำ  การพูด   ชื่อเสียง

  2.  อายุ  คือ  ชีวิต   เวลาแห่งการดำรงชีวิต

  3.  ยศ  คือ  ความดี  ความงาม  ความยกย่องนับถือ  เกียรติ  ยศฐาบรรดาศักดิ์

  4.  พละ  คือ  กำลัง   ความแข็งแรง   ความมีสุขภาพดี

หรือ

  1.  ธรรมะ  คือ  คุณความดี

  2.  ชญาน  (  ญาณ )  คือ  ความรู้   ปัญญา   ปรีชาหยั่งรู้

  3.  ไวราคยะ  คือ  ความไม่ไยดีในเหยื่อโลก

  4.  ไอศวรรย์  คือ  ความเป็นใหญ่   เป็นผู้นำ

หรือ

  1.  ทาน  คือ  การให้  ให้   ต้านไว้   ปะทะไว้

  2.  ชญาน  คือ  ความรู้  ปัญญา  ปรีชาหยั่งรู้   ญาณ

  3.  เศารยะ  คือ  ความเป็นผู้กล้าหาญ

  4.  โภคะ  คือ  สมบัติ  อาหาร  สิ่งของใช้สอย  ความสุข  ความมั่งมี  ความดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร