การเรียกบุคคลในการสมาคม

คุณคงทราบว่าในการสมาคมกับผู้อื่น    คุณมักได้ยิน  หรือ  ใช้

คำว่า  คุณ   ท่าน   เธอ  เค้า  เขา  แต่ในการคบค้าสมาคม

ของคน  คุณคงเคยได้ยิน  หรือใช้เรียกบุคคลอื่นว่า  ป้า  ลุง  ยาย

หรือ ตา บ้าง ทั้งที่ท่านเหล่านั้นมิใช่วงศาคณาญาติ  

เพราะสังคมไทยให้ความเคารพและให้ความนับถือบุคคลที่อาวุโส

กว่าตน  เช่น

คนไทย มักเรียก บุคคลที่แก่กว่า  บิดามารดาของตนว่า  คุณลุง

คุณป้า  

เรียกบุคคลที่อ่อนกว่าบิดามารดาของตนว่า คุณ อา     คุณน้า

เรียกบุคคลที่แก่กว่าตนว่า  พี่   คุณพี่

เรียกบุคคลที่อ่อนกว่าตนว่า  น้อง  

เรียกบุคคลที่รุ่นคุณตา  คุณยาย  คุณปู่ คุณย่า  ว่า   คุณตา    คุณยาย

เรียกบุคคลที่รุ่นคุณลุง  คุณป้า  ว่า  คุณลุง    คุณป้า

เรียกบุคคลที่รุ่นคุณอา  คุณน้า  ว่า  คุณอา    คุณน้า

เรียกบุคคลรุ่นลูกว่า  ลูก  หรือ

เรียกบุคคลรุ่นลูก  รุ่นหลาน  หรือ เด็กเล็กว่า    ลูก

   นอกจากคนไทยจะให้ความเคารพ และให้ความนับถือ ผู้ที่อาวุโสกว่าแล้ว  คนไทยยังกล่าว

ถ้อยคำที่สุภาพกับผู้ใหญ่กว่า  และผู้ใหญ่ก็มักพูดสุภาพและให้ความเมตตากับผู้ที่อ่อนกว่า

เมื่อเด็กทำอะไรให้ผู้ใหญ่ หรือให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่ (ผู้อาวุโสกว่า )  ผู้ใหญ่มักจะกล่าว

คำว่า  ขอบใจจ้ะ ,  ขอบใจ   และถ้าผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเด็ก ( ผู้อาวุโสน้อยกว่า )  เด็กมักกล่าว

ถ้อยคำว่า  ขอบคุณครับ  ขอบคุณค่ะ 

  ส่วนบุคคลที่รุ่นราวคราวกันมักเรียกว่า  เธอ  คุณ    หรือใช้เรียกเพื่อนของตนว่า  เธอ  หรือ เรียกรุ่น

น้องว่า  เธอ  หรือเรียกเด็กๆว่า เธอ

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร